Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev: 15.03.2019
Jõustub:25.03.2019
Riigi Teatajas avaldati maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus.

Edaspidi võib valitsus teha korraldusega kindlaks põllumajandustootjatele olulist majanduslikku kahju tekitavate ja olulisel määral tavapärastest erinevate ebasoodsate ilmastikutingimuste esinemise.

Sellega antakse riigi tasandil nii ühiskonnale kui ka põllumajandustootjatele ning teistele põllumajandussaaduste väärtusahelaga seotud isikutele ja organisatsioonidele sõnum, et tegemist on erakordse olukorraga.

Ilmastikutingimuste hindamisel võetakse aluseks tavapäraste aastate kohta kogutud pikaajalised vaatlusandmed. Seaduses nimetatud korraldus on informatiivse sisuga ja ei mõjuta põllumajandustootjate lepingulisi suhteid.

Vajadus maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmiseks teravnes 2018. aasta erakordselt kuuma ja põuase suve tõttu, kuid põllumajandussektori jaoks oli keeruline ka 2017. aasta sügis, mis oli keskmisest tunduvalt sademeterohkem.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json