Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev: 15.03.2019
Jõustub:16.03.2019
Riigi Teatajas avaldati geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seadus.

Seadusega loobutakse geneetiliselt muundatud (GM) põllukultuuride asukohtade ja käitlejate andmekogu loomisest. Selle asemel luuakse võimalus asjakohaste andmete kandmiseks taimetervise registrisse. Samuti tuleb seaduse kohaselt edaspidi GM põllukultuuri kasvatamiseks saavutada eelnev kokkulepe mesinikuga, kelle mesilaspere jääb põllust kuni kolme kilomeetri kaugusele.

GM põllukultuuri käitlemiseks, mis hõlmab Euroopa Liidu turustamisloa alusel nende kasvatamist põllul, kasvatamisega seotud vedu (enne külvi põllule ja pärast saagikoristust ladustamisele) ning ladustamist enne turustamist, tuleb esitada majandustegevusteade Põllumajandusametile.

Eestis ei kasvatata hetkel GM põllukultuure, seetõttu puudub ka vajadus uue riikliku andmekogu asutamiseks.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json