Liiklusseaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev: 15.03.2019
Jõustub:25.03.2019
Riigi Teatajas avaldati liiklusseaduse muutmise seadus.

Seadusega luuakse võimalus võtta kasutusele teisaldatavad kiiruskaamerad, et rahustada liiklust ja vähendada sellega õnnetuste arvu.

Praegu on Eestis võimalik kasutada kahte kiirusemõõtmise lahendust kolmest ehk käsikaameraga mõõtmist ja statsionaarse kaameraga mõõtmist. Mobiilse kiiruskaamera kasutamise võimalus ei muuda kehtivat õiguskorda ehk tagajärg isikule jääb samaks, kuid liiklusjärelevalve teostajal on võimalus mõjutada oluliselt suuremat hulka isikuid piirkondades, kus see varem võimalik ei olnud.

Seadusemuudatusega luuakse ka võimalus liiklusregistris registreeritud, kuid peamiselt rahvusvahelises liikluses (Euroopas) osaleval sõidukil läbida tehnoülevaatus väljaspool Eestit. Samas kohustab muudatus väljaspool Eestit teostatavat kontrolli läbi viima samaväärsete nõuete kohaselt, kui liiklusseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud. Koostöölepingus määratletakse ära kindlad isikud, kellel on luba liiklusregistris registreeritud sõidukitele tehnoülevaatust läbi viia. 


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

Seonduvad õigusaktid


Viited


Viited muudatustele


/otsingu_soovitused.json