Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus


Uudise kuupäev: 19.03.2019
Jõustub:29.03.2019
Riigi Teatajas avaldati tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus.

Seadusega kehtestatakse piirangud edasikaebeõigusele tsiviilkohtumenetluses, täitemenetluses ja pankrotimenetluses. Piirangud puudutavad nii menetluslike määruste peale edasikaebamist kui ka hagita asjade lõpplahendite peale edasikaebamist. 

Riigikohtu ettepanekute eesmärk on menetlusökonoomia tagamine ja kohtupidamise ressursi parem kasutus. Seadusega täpsustatakse ka pankrotihalduri tasu ja kulude riigi vahenditest hüvitamise piirmäära. Rakendussätte kohaselt kuuluvad edaspidi internetis avaldamisele alates 1. jaanuarist 2006 jõustunud kohtulahendid.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json