Politsei ja piirivalve seaduse, päästeteenistuse seaduse ning kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev: 19.03.2019
Jõustub:01.05.2019, osaliselt 01.01.2020
Riigi Teatajas avaldati politsei ja piirivalve seaduse, päästeteenistuse seaduse ning kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus.

Seadusega korraldatakse senisest paindlikumalt Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja teenistusse võtmine ning politseiametnike teenistusastmete ülendamine. Samuti täpsustatakse päästeteenistuja riikliku vanaduspensioni määramist.

Seaduse kohaselt säilib õigus saada vanaduspensioni suurendust ka neil päästeteenistujatel, kellel on nõutav päästeteenistuse staaž olemas ja kelle pensioniiga saabub pärast 1. märtsi 2023. Samuti antakse õigus saada päästeteenistuja vanaduspensioni suurendust inimestel, kes olid seaduse jõustumise ajal (1. märtsil 2008) päästeteenistuses, kuid kes on pärast seda teenistusest lahkunud ja ei lähe pensionile päästeteenistusest. Vanaduspensioni suurendust saavad ka need päästeteenistujad, kel on pensioni saamise tingimused täidetud, kuid kes ei jää pensionile vahetult päästeteenistusest.

Lisaks kaotatakse politsei ja piirivalve seadusest piirang, mis ei luba maksta politseiametnikele eripensioni ametikohal teenistuses oleku ajal. 


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json