Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev: 19.03.2019
Jõustub:01.04.2019, osaliselt 01.01.2020
Riigi Teatajas avaldati taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus.

Muudatustega kaasajastatakse seadust, vähendatakse riigi funktsioone ja suurendatakse tootjate omavastutust.

Seadusega lihtsustatakse seemnete sertifitseerimise süsteemi selliselt, et seemnetootjal oleks võimalus teha sertifitseeritud seemnekategooria korral põldtunnustamist, kõigi seemnete sertifitseeritavate kategooriate korral võtta proove ja neid ka analüüsida. 

Sordilehte võetavate sortide hulka lisatakse puuvilja- ja marjakultuuride liigid. Siiani on olnud võimalik puuvilja- ja marjakultuuri sorte registreerida, kuid sordilehte neid ei kantud. 

Erisusena on lubatud teatud oluliste põllukultuuride seemet toota oma tarbeks kasutamiseks, kuid ka selle eest tuleb maksta sordiomanikule tasu. 

Seadusega tõstetakse ka seemnete sertifitseerimise riigilõive. Riigilõivu tasumisest on vabastatud need seemnetootjad, kes kasutavad seadusega loodavat võimalust teha asjakohase tegevusloa olemasolul ise põldtunnustamist ja võtta sertifitseeritavast seemnepartiist proove või kes kasutavad selleks asjakohast tegevusluba omava isiku teenust.

Lisaks nähakse ette põllumajandustootmises kasutatavate sortide ja seemnete kohta andmete kogumiseks teavitamise süsteemi loomine.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json