Kaitseliidu seaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev: 19.03.2019
Jõustub:01.07.2019
Riigi Teatajas avaldati Kaitseliidu seaduse muutmise seadus.

Seadus annab Kaitseväele laiema võimaluse kaasata Kaitseliitu sõjalise riigikaitse ülesannete täitmisele ja kaitseliitlastele paremad sotsiaalsed tagatised.

Edaspidi saab kaitseliitlasi kaasata näiteks rahvusvahelisse sõjalisse koostöösse ja valmistumiseks riigi sõjaliseks kaitseks. Samuti parandati seaduses olevad viited, mis juba kehtivas õiguses on seotud Kaitseliidu kaasamisega.

Seadus annab Kaitseliidu tegevliikmele õiguse saada varasema 10 tasustamata puhkusepäeva asemel tööandjalt 30 päeva sõjaväelises väljaõppes osalemiseks, pääste, korrakaitse või Kaitseväe ülesande täitmisele kaasumisel. Kaitseliit maksab hüvitist oma eelarvest, kuid kui Kaitseliit kaasatakse Vabariigi Valitsuse korraldusel näiteks korrakaitseliste või päästealaste ülesannete täitmisele, siis kannab eelnimetatud kulud kaasav asutus.

Kaitseliidus relvaloa andmine ning peatamine viidi ühtsetele alustele relvaseadusega. Samuti sätestati, et Kaitseliit ja Kaitsevägi võivad teineteise taristut ning vara kasutada ilma riigivaraseadusega ette nähtud tasuta. 


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

Seonduvad õigusaktid


Viited


Viited muudatustele


/otsingu_soovitused.json