Rahvusvahelise sanktsiooni seadus


Uudise kuupäev: 19.03.2019
Jõustub:01.01.2020
Riigi Teatajas avaldati rahvusvahelise sanktsiooni seadus.

Uus rahvusvahelise sanktsiooni seaduse terviktekst parandab rahvusvahelise sanktsiooni riigisisese rakendamise pädevusjaotust, et see oleks kooskõlas arenenud sanktsioonirežiimidega; lisab Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestamist puudutava õigusliku raamistiku olukordadeks, kus sanktsioonide kehtestamise osas ei jõuta ÜROs või ELis kokkuleppele; ajakohastab finantssanktsiooni eriregulatsiooni ja muudab karistusseadustikku, et see võimaldaks sanktsiooni rikkumisi tõhusalt menetleda.

Uus seadus aitab täita Eesti rahvusvahelisest ja Euroopa Liidu õigusest tulenevat kohustust rakendada rahvusvahelist sanktsiooni viivitamata ja korrektselt.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

Seonduvad õigusaktid


Viited


/otsingu_soovitused.json