Uudise kuupäev: 19.03.2019
Jõustub:01.05.2019
Riigi Teatajas avaldati muinsuskaitseseadus.

Seaduse eesmärk on tasakaalustada riigi ja mälestise omanike õigusi ja kohustusi.

Selleks võtab riik enda kanda osa kulusid, mida kultuurimälestise omanik peab seoses mälestisega kandma. Näiteks hakatakse kultuurimälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise omanikule hüvitama uuringule ja muinsuskaitselisele järelevalvele tehtud kulusid, samuti on seni mälestise omaniku kulul toimunud muinsuskaitse eritingimuste koostamine edaspidi Muinsuskaitseameti ülesanne. Lisaks tekib täiendav võimalus toetada omandireformi käigus tagastatud ehitismälestiste säilimist omandireformi reservfondist.

Seaduses on kirjas, et ajaloolises keskkonnas tehtavate muudatuste puhul tuleb arvestada puuetega inimeste erivajadustega ning täpsustatakse, et mälestisel töid tehes kasutatakse võimalusel ja põhjendatud juhtudel algupäraseid materjale ja traditsioonilisi tehnoloogiaid.

Seaduses rõhutatakse omaniku kaasamise vajadust otsuste tegemisel ja pööratakse tähelepanu menetluse lihtsustamisele.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

Viited


Viited muudatustele


/otsingu_soovitused.json