Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev: 06.11.2019
Jõustub:15.11.2019, osaliselt 01.01.2021
Riigi Teatajas avaldati atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus.

Seaduse eesmärk on hoogustada kasvuhoonegaaside heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja süsinikdioksiidiheite vähendamist toetavaid investeeringuid.

Seadusega muudetakse lennunduse valdkonnas lubatud heitkoguse ühikute enampakkumisel saadud tulu kasutamise eesmärke ning luuakse kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemi turustabiilsusreserv.

EL-i direktiiviga ajakohastatakse kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi ja täpsustatakse reegleid järgmiseks, 2021-2030. aasta kauplemisperioodiks. Peale selle luuakse lisavõimalused investeeringute tegemiseks. 

Alates 2021. aastast on kohustus hakata õhusõidukikäitajatel vähendama tasuta eraldatud lubatud heitkoguse ühikute kogust lineaarselt 2,2 protsenti sarnaselt paiksete käitistega


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json