Meresõiduohutuse seaduse ja raudteeseaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev: 29.11.2019
Jõustub:30.11.2019, osaliselt 21.12.2019
Riigi Teatajas avaldati meresõiduohutuse seaduse ja raudteeseaduse muutmise seadus.

Seadusega võetakse Eesti õigusesse üle vastavad EL-i direktiivid, mille eesmärk on reisilaevade ohutusnõuete ajakohastamine ja ühtlustamine, parandada reisijate ja laevapere ohutust ning päästevõimalusi reisilaevadel ning tagada, et otsingu- ja päästetööde ja võimaliku õnnetuse tagajärgedega tegelemine oleks tõhusam ning pädevatel asutustel on operatiivne teave reisilaeval viibinud isikute kohta. Samuti on eesmärgiks reisparvlaevadel ja kiirreisilaevadel teostatavate kohustuslike kontrollide ühtlustamine ja dubleerivate kontrollimenetluste vähendamine.

Seadus puudutab kõiki ettevõtjaid, kelle reisilaevad teostavad regulaarreise nii Eesti-siseselt kui teistesse Euroopa Liidu või välisriigi sadamatesse. Seadus sätestab kohustuse teatada reisilaeval viibivate isikute arv elektroonilisse mereinfosüsteemi. Reisilaevad, mis teevad üle 20 meremiili regulaarreise ning mis ei ole vastavast kohustusest vabastatud meresõiduohutuse seaduse alusel, edastavad elektroonilisse mereinfosüsteemi ka reisilaeval viibivate isikute nimekirja.
Raudteeseadusesse lisati säte, mis puudutab rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta kehtestatud erandite pikendamist.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json