Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/788 ”Euroopa kodanikualgatuse kohta” rakendamise seadus


Uudise kuupäev: 21.12.2019
Jõustub:01.01.2020
Riigi Teatajas avaldati Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/788 ”Euroopa kodanikualgatuse kohta” rakendamise seadus.

Kodanikualgatuse korraldajate rühmadele siseriiklikes küsimustes määrati abistavaks kontaktpunktiks Siseministeerium.

Võrreldes kehtiva seadusega ei muudeta riigisiseseid valitsusasutusi, kes täidavad määrusest tulenevaid kohustusi seoses toetusallkirjade kontrollimisega ning toetusavalduse üksiksüsteemide vastavuse tõendamisega.

Euroopa kodanikualgatus on osalusdemokraatia vahend, mis võimaldab teha ettepanekuid õiguslike muudatuste kohta kõigis valdkondades, kus Euroopa Komisjon on pädev esitama seadusandlikke ettepanekuid (nt keskkond, põllumajandus, energeetika, transport või kaubandus).

Kodanikualgatus peab koguma üks miljon toetushäält vähemalt seitsmest liikmesriigist. Algatus võimaldab eri liikmesriikide kodanikel mõjutada EL-i poliitika kujundamist. Uus määrus kehtestati selleks, et suurendada EL-i kodanike võimalust osaleda demokraatlikus elus ja muuta Euroopa kodanikualgatus korraldajate ja taotlejate jaoks vähem koormavaks ja kasutajasõbralikumaks ning seeläbi tuua EL-i kodanikele lähemale.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json