Meretöö seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev: 03.01.2020
Jõustub:13.01.2020
Riigi Teatajas avaldati meretöö seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seadus.

Muudatustega võetakse Eesti seadusesse üle kaks Euroopa Liidu direktiivi ja viiakse Eesti õigus kooskõlla Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) meretöö konventsiooni 2016. aastal vastuvõetud muudatustega.

Seaduse kohaselt peab reeder alla 24 meetri pikkustel kalalaevadel töötavate isikutega sõlmima meretöölepingu. Hetkel kehtib sellistel kalalaevadel töölepingu alusel töötavatele isikutele tavapärane tööõiguse regulatsioon. Meretööleping tagab töötajatele täiendava kaitse. 

Seadusega kehtestatakse samuti finantstagatissüsteem nii laevapere liikme hülgamise kui ka laevapere liikmete tööõnnetusest ja kutsehaigestumisest põhjustatud kulude hüvitamiseks. Piisav finantstagatis peab olema kõigil reederitel, kelle laevadel peab olema meretöötunnistus. 

ILO meretöö konventsiooni muudatuse kohaselt on võimalik meretöötunnistuse kehtivuse lõppemisel olemasolevat tunnistust kuni viieks kuuks pikendada. 

Kehtivad töölepingud tuleb seadusega vastavusse viia 2020. aasta 31. detsembriks.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json