Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu ratifitseerimise seadus


Uudise kuupäev: 29.01.2020
Jõustub:08.02.2020
Riigi Teatajas avaldati ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu ratifitseerimise seadus.

Lepingu eesmärk on parandada investeerimiskliimat ELi ja Singapuri vahel.

Leping toob kasu Euroopa investoritele, tagades kõrgetasemelise investeeringute kaitse Singapuris, jättes samas lepinguosalistele õiguse valdkonda reguleerida ja kehtestada õigusnorme. Lepinguga luuakse kaheastmeline investeerimiskohtu süsteem, mille eesmärgiks on tagada investoritele parem õiguskaitse ning menetleda nende vaidlusi kiiremini ja läbipaistvalt. Samuti tagab leping Singapuri investorite kaitse Euroopas.

Eesti Panga andmetel moodustasid Singapuri otseinvesteeringud eelmise aasta 30. juuni seisuga Eestis 136,2 miljonit eurot. 2018. aastal oli Eesti eksport Singapuri 47 miljonit eurot ja Eesti import Singapurist 5 miljonit eurot.

Leping jõustub pärast seda, kui kõik riigid on lepingu riigisiseste menetluste kohaselt ratifitseerinud.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json