Kodakondsuse seaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev: 07.02.2020
Jõustub:17.02.2020
Riigi Teatajas avaldati kodakondsuse seaduse muutmise seadus.

Seadusega luuakse võimalus taotleda lihtsustatud korras kodakondsust Eestis sündinud alaealistele, kelle vanemad või vanavanemad on elanud siin enne Eesti Vabariigi taasiseseisvumist.

Seadus puudutab alaealisi, kelle üks vanematest on määratlemata kodakondsusega ja teine vanem välisriigi kodanik. Alaealine saab seadusliku esindaja taotlusel Eesti kodakondsuse, kui tema vanem või vanavanem oli 1991. aasta 20. augusti seisuga Eesti elanik. Kui Eesti kodakondsust sooviv alaealine on teise riigi kodanik, peab ta selle riigi kodakondsusest eelnevalt loobuma. Valitsuse otsus Eesti kodakondsuse andmise kohta jõustub päev pärast seda, kui volitatud valitsusasutusele on esitatud tõend, et isik on muu riigi kodakondsusest vabastatud.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

Seonduvad õigusaktid


Viited


Viited muudatustele


/otsingu_soovitused.json