36. Eesti õigusteadlaste päevad toimuvad 8.–9. oktoobril 2020 Tartus


Uudise kuupäev : 21.02.2020
      Programmi koostamisel on läbiv telg Põhiseadus 100. Täpne programm on alles valmimisel, kuid esialgne teemavalik keskendub alljärgnevale:

- Õigusajalugu: Põhiseadused ja lihtõigus Eesti Vabariigis 1918-1940
- Eesti põhiseaduse(ed) ja rahvusvaheline õigus
- Uued inimõigused
- Ettevõtlusvabadus fookusega kliimaprobleemidele
- Ettevõtlusvabadus ja intellektuaalomand
- KOV enesekorraldusõiguse piirid
- Tehisintellekti rakendused haldusmenetluses
- Halduskaristused
- Perekonnaõigus
- Meedia ja kohus
- Põhiseaduslikkuse kohtulik järelevalve
- Lapse õigused
- Töötaja põhiõiguste kaitse ettevõtlusvabaduses
- Vangi õigus pereelule, suhtlemisele. Sõnavabadus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json