Elektroonilise side seaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev: 20.05.2020
Jõustub:30.05.2020
Riigi Teatajas avaldati elektroonilise side seaduse muutmise seadus.

Seaduse muudatuse kohaselt võib valitsus riigi julgeoleku tagamiseks määrusega kehtestada sideettevõtjale kohustuse teavitada sidevõrgus kasutatavast riist- ja tarkvarast ning taotleda sidevõrgu riist- ja tarkvara kasutamiseks luba.

Eesmärk on kindlustada võrkude kvaliteet, minimeerida küberrünnakute mõju ja poliitiliste manipulatsioonide vältimiseks tagada, et sidevõrkude rajamine ning nende vahendusel sideteenuste osutamine toimuks turvalise tehnoloogia abil ning usaldusväärse partneri poolt.

Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json