Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev: 02.06.2020
Jõustub:12.06.2020
Riigi Teatajas avaldati Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus.

Muudatuse kohaselt võib kaugosalusega istungi läbi viia, kui Riigikogu liikmele on tagatud võimalus eemal viibides reaalajas istungit jälgida, teha istungi toiminguid- nt eelnõu esitamine, ettekanded, suulised küsimused, sõnavõtud, protestid, hääletamine ja muud toimingud ning võimalus anda teada nende tegemise takistusest.

Kaugosalusega istung on tavapärane istung, mille erinevuseks on see, et Riigikogu liikmed ei pea olema füüsiliselt istungiruumis koos ning nad saavad istungil osaleda elektrooniliste vahendite abil. Kaugosalusega istungi toimumise otsustab Riigikogu juhatus kaalukate põhjuste olemasolul. Sellise istungi toimumisest teatab Riigikogu esimees Riigikogu liikmetele massiteabevahendite kaudu vähemalt kolm päeva enne istungi toimumist. Kaalukate põhjuste olemasolu korral võib etteteatamise aeg olla lühem.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json