Autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus


Uudise kuupäev: 30.06.2020
Jõustub:01.07.2020, osaliselt 10.07.2020 ja 01.01.2022
Riigi Teatajas avaldati autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus.

Seadusega laiendatakse isikute ringi, kes on kutseliste autojuhtide ametikoolituse nõudest vabastatud. Näiteks ei laiene ametikoolituse läbimise nõue tulevikus D kategooria sõidukite hooldamisega tegelevale isikule, kes viib reisijateta sõiduki vedaja sõidukite hoiukohast läheduses asuvasse hooldus- või remondikohta või sealt ära.

Euroopa Liidu uue autode ja nende haagiste tüübikinnituse raammääruse rakendamiseks täpsustatakse tüübikinnituse kehtetuks tunnistamise aluseid. Selle kohaselt võib Maanteeamet tüübikinnituse kehtetuks tunnistada senisest laiematel alustel, sh ka turujärelevalve käigus esitatud valeandmete korral.

Seadusega kehtestatakse ka sõiduki omanikele kohustus oma sõiduk korda teha, kui sellel esineb mõni tootmisviga või kui need ei vasta tüübikinnituse nõuetele. Sõidukiomanik peab võimaldama valmistajal rakendada parandusmeetmeid, et viia sõiduk nõuetele vastavaks. Sõidukid, mis ei vasta nõuetele, ei saa tulevikus läbida tehnoülevaatust.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json