Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev: 03.07.2020
Jõustub:15.07.2020, osaliselt tagasiulatuvalt 01.03.2020
Riigi Teatajas avaldati päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seadus.

Päästeseaduses defineeritakse kriisiinfo teenuse mõiste ning see, kuidas on korraldatud kriisiinfo teenuse osutamisel arvatava kannatanu isikuandmete töötlemine.

Kriisiinfo teenuse osutamise käigus töödeldakse nii Häirekeskuse poole pöörduja isikuandmeid, samuti arvatava kriisiolukorras kannatanu isikuandmeid, kui vastavate päringute võimalus on otsustatud käivitada.

Otsuse anda kriisiinfo teenuse kaudu infot arvatavate kriisiolukorras kannatanute kohta, saavad teha vaid neli asutust oma pädevuse piires: Terviseamet, Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet või Kaitsepolitseiamet. Vastava otsuse tegemisel tuleb hinnata, kas andmete töötlemine kriisiinfo teenuse osutamisel nende väljaandmise vajaduse tinginud erakorralise sündmuse korral on proportsionaalne ja muud teavituskanalid ei ole selleks piisavalt tõhusad.

Andmeid kannatanu kohta ei edastata tervise infosüsteemist Häirekeskusele, kui isik on tervise infosüsteemis oma andmete edastamise keelanud kriisiinfo teenuse osutamiseks. Sätestatud on andmete töötlemise ulatus, mida hädaabiteadete menetlemise andmekogu pärib tervise infosüsteemist ja piirang, et arvatava kannatanu terviseandmeid ei töödelda.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json