Isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni muutmise protokolli ratifitseerimise seadus


Uudise kuupäev: 03.07.2020
Jõustub:13.07.2020
Riigi Teatajas avaldati isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni muutmise protokolli ratifitseerimise seadus.

Konventsiooni eesmärk on kaitsta isiku eraelu puutumatust isikuandmete automatiseeritud töötlemisel. Konventsioon avati allkirjastamiseks 1981. aastal. Tehnoloogia areng ja informatsiooni üleilmastumine on isikuandmete kaitse valdkonnas kaasa toonud uusi väljakutseid, mistõttu on ka konventsioon vajanud kaasajastamist.

Protokolliga kehtestatakse õiguslik raamistik, et hõlbustada andmete liikumist üle piiri, kuid tagada nende töötlemisel tõhus isikuandmete kaitse. Protokolli koostamisel on arvestatud ka ELi isikuandmete kaitse üldmääruse regulatsioonidega.

Protokoll jõustub riigi suhtes selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele kuupäevast, millal kõik konventsiooniosalised on väljendanud oma nõusolekut protokolli siduvuse kohta. Kui protokoll ei ole jõustunud pärast viie aasta möödumist kuupäevast, mil see avati allakirjutamiseks, jõustub protokoll nende riikide suhtes, kes on väljendanud oma nõusolekut selle siduvuse kohta, tingimusel et protokollil on vähemalt kolmkümmend kaheksa osalist.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json