Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev: 08.07.2020
Jõustub:01.09.2020, osaliselt 01.08.2020 ja 01.01.2021
Riigi Teatajas avaldati tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus.

Seadusega suurendatakse töötushüvitiste süsteemis paindlikkust ja pakutakse inimestele töötuse korral suuremat sotsiaalset kaitset. Seadusega lubatakse ajutise töötamise võimalus registreeritud töötuse ajal.

Seaduse kohaselt võib edaspidi töötuna arveloleku ajal ajutiselt töötada kuni kaheksal päeval kuus. Töötuna arvel oleku ajal võib isik seaduse kohaselt ajutiselt töötada kõige rohkem 12 kalendrikuul 24-kuulise ajavahemiku jooksul.

Täpsustatakse töötuskindlustushüvitise arvutamist olukorras, kus kindlustatu töötas enne töötuks jäämist Eestis ning enne seda väljaspool Eestit.

Muutuvad ka töötushüvitiste asendusmäärad: esimesel sajal töötuse päeval hakkab töötuskindlustushüvitis olema senise 50 protsendi asemel 60 protsenti eelnevast sissetulekust ning töötutoetus hakkab olema 35 protsendi asemel 50 protsenti eelmise aasta töötasu alammäärast.

Seadusega muudetakse töötute hooajalise töötamise soodustamiseks töötuskindlustushüvitise saamise tingimusi, kus peale hooajatöö lõppemist taas töötuks jäädes jätkub hüvitise maksmine, kui eelmisest hüvitise maksmise perioodist on jäänud kasutamata päevi ning tööle asumisest ei ole möödunud rohkem kui 12 kuud.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json