Riigipiiri seaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev: 08.07.2020
Jõustub:01.08.2020
Riigi Teatajas avaldati riigipiiri seaduse muutmise seadus.

Seadusega kehtestatakse piirivöönd ja muudetakse piiririba sätteid, et need vastaksid tegelikele vajadustele.

Idapiiri projekteerimisel ja katselõikude rajamisel on ilmnenud, et kehtiva seaduse kohasele kuni 10-meetrisele piiriribale on piiri valvamiseks vajalike elementide rajamine väga keeruline, seetõttu kaotatakse seadusest 10 meetri määratlus ja edaspidi määrab piiriba laiuse kindlaks Vabariigi Valitsus määrusega.

Seadusega sätestatakse piirivööndi regulatsioon, et tagada tõhus piiriturvalisus ja piirirežiim. Piirivööndi moodustab kuni viie kilomeetri laiune piiriribaga paralleelne maa-ala piiriribast sisemaa poole. 

Muudetakse sõidukite maanteepiiripunkti sisenemise korraldamist. Kehtiva seaduse kohaselt võib valdkonna eest vastutav minister anda ülesande korraldada sõidukite maanteepiiripunkti sisenemine ja hallata piiriületuse ootejärjekorra andmekogu üle kohaliku omavalitsuse üksusele või eraõiguslikule juriidilisele isikule, edaspidi on ministril õigus volitada Politsei- ja Piirivalveametit nimetatud halduslepingute sõlmimiseks. 


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json