Ametiühingute seaduse, Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus


Uudise kuupäev: 09.07.2020
Jõustub:30.07.2020
Riigi Teatajas avaldati ametiühingute seaduse, Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus.

Seadusega kehtestatakse meetmed lähetatud töötajate õiguste paremaks kaitsmiseks. 
Täpsustatakse, et lähetatud renditöötaja, kelle kasutajaettevõtja teenuseid pakkudes edasi lähetab, on samuti lähetatud töötaja. Samuti muudetakse seadusega töötingimusi, mida lähetatud töötajale Eestis viibimise ajal tagada tuleb. Töötasu alammäära asemel tuleb töötajale tagada töötasu ning lisaks hüvitada lähetusega seotud kulud. 

Kehtestatakse pikaajalise lähetuse regulatsioon, mille kohaselt tuleb lähetatud töötajale pärast 12 või 18 kuud Eestis töötamist seaduses loetletud minimaalsete töötingimuste asemel hakata kohaldama kogu Eesti tööõigust.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json