Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus


Uudise kuupäev: 10.07.2020
Jõustub:20.07.2020, osaliselt 10.09.2020, 01.01.2021, 10.01.2021 ja 10.05.2021
Riigi Teatajas avaldati rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus.

Seadusega võetakse üle Euroopa Liidu rahapesuvastane direktiiv ja kehtestatakse Eesti-siseselt mitmed rahvusvahelised standardid. Eesmärk on tõhustada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist Eesti Vabariigis, samuti valmistada ette Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistikku eelseisvaks rahvusvaheliseks hindamiseks.

Seadusega luuakse kõiki Eesti krediidi- ja makseasutusi ühendav pangakontode register, kehtestatakse riikliku taustaga isikute ametikohtade loetelu ning luuakse mehhanism tegelike kasusaajate andmete kvaliteedi parandamiseks äriregistris. Samuti suurendatakse võimalusi kontrollida pankade rahvusvahelistest finantssanktsioonidest kinnipidamist, kehtestatakse lisameetmed vilepuhujate kaitseks ning parandatakse pankade, notarite ja teiste kohustatud isikute võimalusi omavahel infot vahetada.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json