Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev: 10.07.2020
Jõustub:20.07.2020
Riigi Teatajas avaldati Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus.

Seadusega lisatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala kirjeldusse maapõueressursside valdkond ning määratakse tegevustena ka geoloogiline kaardistamine ja riikliku geoloogilise kompetentsi tagamine. Valdkond hõlmab nii Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi hallatava Eesti Geoloogiateenistuse põhitegevust kui ka olemasolevaid seda koordineerivaid ametikohti ministeeriumi koosseisus. 

Kehtiva seaduse kohaselt on maapõue tegevusega seotud teemad Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas. 

Keskkonnaministeeriumi valitsemisalasse jääb strateegiline planeerimine, üldgeoloogilise uurimistöö lubade, geoloogilise uuringu lubade ja maavara kaevandamise lubade andmine ning muude maapõue ja maavarade kasutamise ja kaitse alaste kooskõlastuste ja lubade andmine.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json