Energiamajanduse korralduse seaduse ja maagaasiseaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev: 13.10.2020
Jõustub:19.10.2020, osaliselt 25.10.2020, 01.01.2021 ja 01.01.2022
Riigi Teatajas avaldati energiamajanduse korralduse seaduse ja maagaasiseaduse muutmise seadus.

Seadusega võetakse üle Euroopa Liidu vastavast direktiivist tulenevad uued kohustused, mis aitavad energiakasutuse vähendamisel saavutada Euroopa Liidu pikaajalisi eesmärke. Direktiiviga nähakse ette liikuda sellise energialiidu suunas, mille raames käsitatakse energiatõhusust omaette energiaallikana.

Seadus täpsustab riikliku energiatõhususe saavutamise fikseerimist valitsuse tasandil koos seda toetavate poliitikameetmetega ning energiatõhususkohustuse jaotuskavaga.

Reguleeritakse hoonete lõppkasutaja kütte, jahutuse ja sooja tarbevee tarbimise mõõtmist ja sellega seotud arvete esitamist. Selleks, et minna 2027. aasta 1. jaanuariks täielikult üle soojuse kauglugemisele, peab energiatarnija paigaldama ainult kaugloetavaid soojuse arvesteid. Korterelamutes korteripõhiste lõppkasutajate soojamõõturite paigaldamine on vajalik siis, kui see on kulutõhus ja tehniliselt teostatav. Lõppkasutajale tuleb soojuse arvete esitamisel alates 25. oktoobrist 2020 hakata andma ulatuslikku võrdlusinfot eesmärgiga, et tarbija saaks muuta oma käitumist.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json