Uudise kuupäev : 30.10.2020
Jõustub : 31.10.2020
      Riigi Teatajas avaldati uus raudteeseadus.

Seadusega võetakse üle Euroopa Liidu direktiivid, mille eesmärk on viia lõpule Euroopa ühtse raudteeturu loomine.

ELi direktiivide paketi eesmärk on elavdada raudteesektorit ja teha see konkurentsivõimelisemaks võrreldes teiste transpordisektoritega. Loodetakse suurendada konkurentsi raudteesektoris, vähendades kulusid ja halduskoormust ettevõtetele, kes soovivad tegutseda mitmes ELi riigis. Lubasid saab edaspidi taotleda ELi Raudteeameti kaudu.

Seadusega vähendatakse riigilõivumäära, kui raudteeliiklusregistri toiminguteks esitatakse taotlus Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) infosüsteemi kaudu. Samas lisatakse seadusesse ka täiendavaid lõivusid- näiteks raudteeveeremi tehnohoolde ja remondi ning raudteeveeremi ehituse tegevusloa muutmise taotluste läbivaatamise eest.

Raudteerajatiste ehitus- ja kasutusõigusega seonduva arusaadavamaks muutmiseks muudetakse ehitusseadustikku ning täpsustatakse nõudeid raudteerajatistele. Raudteerajatiste projekteerimistingimuste väljastamiseks määratakse pädevaks asutuseks TTJA.

Vana raudteeseaduse alusel kehtestatud määrused muutusid kehtetuks. Enamiku neist määrustest kehtestatakse uuesti minimaalsete muudatustega.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

Seonduvad õigusaktid


Viited


https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json