Liiklusseaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev: 13.11.2020
Jõustub:01.01.2021
Riigi Teatajas avaldati liiklusseaduse muutmise seadus.

Seadusega võetakse kasutusele uus sõidukite kategooria – kergliikur, mis hõlmab erinevaid ühe inimese vedamiseks ette nähtud elektri jõul liikuvaid sõidukeid, näiteks elektrilised tõukerattad, elektrirulad, tasakaaluliikurid ja muud taolised istekohata sõidukid. Seaduse järgi võib kergliikur sõita eelkõige jalakäijale ja jalgratturile ettenähtud keskkonnas, erandina ka sõiduteel. 

Suurimaks sõidukiiruseks kehtestatakse kergliikurile 25 km/h, seejuures jalakäijate vahetus läheduses tuleb sõita jalakäijat mitte ohustava kiirusega.

Kergliikuriga sõiduteel liiklemiseks nõutakse 10–15-aastaselt kergliikuri juhilt jalgratta juhtimisõigust ja alla 16-aastane juht peab kandma teel sõites kinnitatud rihmaga kiivrit. Samuti kehtestatakse nõuded kergliikurite võimsusele, helkurite ja tulede kasutamisele, kergliikuri suurimale lubatud laiusele, nõuded peatumisele ja parkimisele ning sätestatakse trahvimäärad liiklusnõuete rikkumise eest.

Täiendavalt täpsustatakse jalgrattureid, pisimopeedi- ja mopeedijuhte puudutavaid nõudeid, eelkõige nende asukohta teel ja tee andmise kohustusega seonduvat.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

Viited


Viited muudatustele


/otsingu_soovitused.json