Kohanimeseaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev: 13.11.2020
Jõustub:01.12.2020
Riigi Teatajas avaldati kohanimeseaduse muutmise seadus.

Muudatuste kohaselt lahendab kohtueelseid kohanime vaidlusi edaspidi kohanimenõukogu asemel kohalik omavalitsus.

Samuti sätestatakse senisest selgemalt kohanime staatus, et välistada juhtumid, kus nime kaudu soovitakse nimeobjektile anda õiguslik staatus ehk muuta nimeobjekti õiguste ja kohustuste režiimi. Pühendusnimeks ehk isiku mälestuseks või austuseks antavaks nimeks ei tohi enam määrata Eesti Vabariigi loomise, põhiseadusliku korra püsimise või Eesti iseseisvuse taastamise vastu tegutsenud isiku nime. 

Kohanimeregistrit peab Rahandusministeeriumi asemel edaspidi Maa-amet, kes oli seni registri volitatud töötleja. Registri volitatud töötleja ülesanded antakse täitmiseks Keskkonnaministeeriumi infotehnoloogiakeskusele.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

Viited


Viited muudatustele


/otsingu_soovitused.json