Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (rahapesu andmebüroo valitsusasutuseks ümberkujundamine)


Uudise kuupäev: 21.11.2020
Jõustub:23.11.2020, osaliselt 01.01.2021
Riigi Teatajas avaldati rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (rahapesu andmebüroo valitsusasutuseks ümberkujundamine).

Seadusega tehakse vajalikud muudatused seoses praegu Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksusena tegutseva rahapesu andmebüroo üleviimisega Rahandusministeeriumi valitsemisala iseseisvaks valitsusasutuseks alates 2021. aasta 1. jaanuarist.

Muudatused puudutavad rahapesu andmebüroo kui valitsusasutuse staatust ja eeskätt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks vajaliku informatsiooni kättesaadavust ning teistele asutustele teabe jagamisel õiguskindluse tagamist. Peale selle täpsustab seadus enne 2021. aasta 1. jaanuari sõlmitavate lepingute ja haldusaktide allkirjastamise õigust.

Seaduse eesmärk on tagada rahapesu andmebüroo kui valitsusasutuse infovahetus ja koostöö teiste asutustega Eestis ja välismaal võimalikult sarnastel alustel nagu see on seni toimunud Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksususena.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json