Riikliku pensionikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus


Uudise kuupäev: 19.12.2020
Jõustub:29.12.2020, osaliselt 01.01.2021, 01.04.2021, 01.01.2024 ja 01.01.2027
Riigi Teatajas avaldati riikliku pensionikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus.

Seadusega suurendatakse riikliku esimese samba pensioni baasosa 2021. aasta 1. aprillil täiendavalt 16 euro võrra. Pensionitõus puudutab ligikaudu 320 000 inimest. Suureneb ka pensionilisa laste kasvatamise eest, mis puudutab ligikaudu 203 000 inimest. Näiteks saab kahe lapsega pensionär pensionilisa 7,104 eurot. Rahvapensioni määr suureneb 30 euro võrra, mis puudutab veidi enam kui 3000 inimest.

Seadusega määratakse ka ajavahemikud, mille jooksul arvestatud kindlustusosakute summast lähtutakse kindlustusosa ja ühendosa suuruse arvutamisel. Võrdsustatakse selliste vanaduspensionäride vanaduspensioni arvutamise aluseid, kellel puuduvad välismaal töötamise tõttu Eestis isikustatud sotsiaalmaksu andmed. Eestis tööle asudes tuleks vanaduspension ümber arvutada ja see võib väheneda. Edaspidi jätkatakse vanaduspensioni maksmist sellisel juhul endises suuruses. 

Sotsiaalkindlustusamet saab seaduse järgi täiendada pensionikalkulaatorit teise pensionisamba andmetega, millele tal senise õiguse kohaselt ligipääsu ei ole olnud. Edaspidi saab isik enda pensionikontole kantud ja sellega seotud andmete kohta rohkem infot.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json