Notariaadiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus


Uudise kuupäev: 22.12.2020
Jõustub:01.01.2021, osaliselt 01.07.2021
Riigi Teatajas avaldati notariaadiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus.

Seadusega muudetakse notari ametisse saamise korda. Edaspidi tuleb notari ametikoha täitmiseks alati sooritada eksam ja enam ei saa kandideerida varem sooritatud eksami tulemuse alusel. Samuti täiendatakse muudatustega notariaadiseadust notarite, notarikandidaatide ja notari asendajate täiendusõppe kohustusega.

Olulise muudatusena ühtlustatakse notaritele ja kohtutäituritele distsiplinaarsüüteo eest ettenähtud maksimaalsed trahvimäärad advokaatidele ja patendivolinikele määratavate trahvimääradega. Rahatrahvi piirmäär tõstetakse 6400 eurolt 16 000 eurole.

Seadusega laiendatakse tingimusi, mille esinemisel võib kohtutäituri abi asendada kohtutäiturit. Ühtlasi antakse keskne roll riigi õigusabi infosüsteemi haldamisel ja arendamisel Justiitsministeeriumile.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json