Meetrikonventsiooniga ühinemise seadus


Uudise kuupäev: 22.12.2020
Jõustub:01.01.2021
Riigi Teatajas avaldati meetrikonventsiooniga ühinemise seadus.

Seadus näeb ette ühinemise meetrikonventsiooniga, et saada organisatsiooni üksuste täieõiguslikuks liikmeks koos ligipääsuga mitmetele teenustele, näiteks riigietalonide kalibreerimisele.

Meetrikonventsioon tegeleb metroloogia ehk mõõtmisteaduse küsimustega kogu maailma ulatuses. Peamine ülesanne on üha täpsemate, laiaulatuslikemate ja erinevaid mõõtevaldkondi katvate mõõteetalonide arendamine ja loomine ning erinevate riikide etalonide võrdväärsuse tõstmine.

Eesti ühinemisel meetrikonventsiooniga avanevad võrreldes senise assotsieerunud liikmelisusega oluliselt laiemad võimalused ja õigused, näiteks saame mõjutada metroloogia arengut kõige üldisemal rahvusvahelisel tasemel, suunata metroloogia arengu fookust ning teadus- ja arendusprojektide iseloomu, suunata metroloogia digitaliseerumist meile sobivalt ning mõjutada teisi riike metroloogia vallas kasutusele võtma Eestis loodud ja toimivaid e-riigi lahendusi. Osalisriigi osamaksega on tagatud tasuta ligipääs riigietalonide võrdlusmõõtmistele ja kalibreerimisteenustele.

Meetrikonventsiooniga ühinemine jõustub Eesti suhtes Prantsusmaa Euroopa asjade ja Välisministeeriumi ning Büroo direktori teavitamise ning osalisriigi osamakse tasumise järel.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json