Maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev: 23.12.2020
Jõustub:01.01.2021, osaliselt 01.01.2022 ja 01.01.2023
Riigi Teatajas avaldati maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus.

Seadusega luuakse alus maamaksu infosüsteemi üleviimiseks Maa-ametist Maksu- ja Tolliametisse (MTA) ning lahendatakse praktikas üles kerkinud probleem, kus maamaksuteadet ei ole võimalik väljastada maa pärijatele, kes ei ole maa omandiõigust kinnistusraamatus ümber vormistanud. Sellise olukorra vältimiseks on MTA-l edaspidi võimalik maamaksuteade väljastada maa pärijale, kellele on pärimisregistri kohaselt maa omandiõigus üle läinud.

Lisaks viiakse maamaksuseadus kooskõlla riigivaraseadusega, mille kohaselt on asjaga seotud maksude tasumise kohustus riigivara kasutajal. Seadusega täpsustatakse MTA õigust edastada vajadusel valla- või linnavalitsusele teavet maksukohustuslase maksukohustuse kohta.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json