Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus


Uudise kuupäev: 29.12.2020
Jõustub:01.01.2021, osaliselt 01.03.2021, 01.05.2021 ja 01.09.2021
Riigi Teatajas avaldati töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus.

Seaduse tasandil määratletakse töökeskkonna andmekogu eesmärk, kogutavad andmed ja andmete säilitustähtajad tulenevalt isikuandmete kaitse seadusest. Uue nõudena nähakse seaduses ette tööandja kohustus koostada töökeskkonna riskianalüüs töökeskkonna andmekogus või edastada riskianalüüs kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Tööinspektsioonile.

Seaduse eesmärk on soodustada ohutu töökeskkonna loomist ja vähendada tööandjate halduskoormust töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmisel. Selleks arendatakse töökeskkonna andmekogu, hõlbustades asutuste ja ettevõtete suhtlust riigiga ja pakkudes uusi teenuseid. Lisaks suurendatakse tööandja ja töötaja vastutuse määra töökeskkonnas.

Seaduse kohaselt väheneb töötajate omavastutus haiguspäevade hüvitamisel senise kolme päeva asemel ühele päevale ning tööandja hakkab tasuma varasema viie päeva asemel järgneva nelja päeva eest.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json