Maagaasiseaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev: 31.12.2020
Jõustub:10.01.2021
Riigi Teatajas avaldati maagaasiseaduse muutmise seadus.

Seadusega võetakse üle ELi direktiiv, mis käsitleb maagaasi siseturu ühiseeskirju.

Seaduse muudatused on seotud Konkurentsiameti täiendavate kohustustega seoses piiriüleste vaidluste läbiviimisega ja regulatsiooniga ülekandevõrgu või tootmisetapi torustiku käitamist käsitleva lepinguga sõlmimiseks kolmanda riigiga. Samuti täpsustatakse kolmanda riigi ja Eesti vahelise ülekandevõrgu või tootmisetapi torustiku käitamist käsitleva lepingu osas läbirääkimiste alustamist, lepingu sõlmimist ja selleks Euroopa Komisjonilt loa saamist.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

Seonduvad õigusaktid


Viited


Viited muudatustele


/otsingu_soovitused.json