Autoriõiguse seaduse, maksukorralduse seaduse ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse muutmise seadus (nn tühja kasseti tasu süsteemi muutmine ning Patendiameti ülesannete laiendamine)


Uudise kuupäev: 04.01.2021
Jõustub:01.04.2021
Riigi Teatajas avaldati autoriõiguse seaduse, maksukorralduse seaduse ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse muutmise seadus (nn tühja kasseti tasu süsteemi muutmine ning Patendiameti ülesannete laiendamine).

Seadusega muudetakse nn tühja kasseti tasu ehk autori õigust saada hüvitist, kui tema audiovisuaalset teost või teoste helisalvestisi kopeeritakse tema nõusolekuta isiklikuks kasutamiseks. Kogutav tasu peab tagama õiglase hüvitise selle kahju eest, mis hinnanguliselt tekib autorite varaliste õiguste piiramise tõttu ja milles võetakse arvesse, kui palju isiklikeks vajadusteks koopiaid tehakse. Tühja kasseti tasu hakatakse jagama ka filmi esmasalvestuse tootjatele.

Muudetakse salvestusseadmete ja -kandjate loetelu, millelt tasu küsitakse, nt salvestusseadmetest lisatakse loetellu süle-, tahvel- või lauaarvuti ja nutitelefon ning salvestuskandjatest väline kõvaketas, USB-mälupulk ja mälukaart. Samuti kehtestatakse nii salvestusseadmele kui ka salvestuskandjale miinimum- ja maksimumtasumäärad. Salvestusseadmetelt kogutava tasu määr on 3–8 eurot ning salvestuskandjatelt kogutava tasu määr 0,03–4 eurot.

Seaduse kohaselt annab Justiitsministeerium osa autoriõigusega seotud rakenduslikke ülesandeid üle Patendiametile.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json