Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus


Uudise kuupäev: 04.01.2021
Jõustub:01.02.2021, osaliselt 05.01.2021 ja 01.01.2022
Riigi Teatajas avaldati pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus.

Seadus tõhustab pankrotimenetlusi ja parandab seeläbi ettevõtluskeskkonna toimimist. Seadus näeb ette maksejõuetuse teenistuse loomise, halduri tasu süsteemi muutmise, pankrotiavalduse esitamise kohustuse laiendamise ja kohtute spetsialiseerumise juriidiliste isikute pankrotimenetlustes. 

Samuti reguleeritakse võlgniku varale kohaldatud aresti ja kohtuliku hüpoteegi lõppemist, pandipidajate nõuete kontrollimist, enne pankroti väljakuulutamist alanud kohtumenetluse ja edasikaebamise korraldust ning tõhustatakse pankrotimenetluses ärikeelu rakendamist.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json