Kohtute seaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev: 28.01.2021
Jõustub:08.02.2021
Riigi Teatajas avaldati kohtute seaduse muutmise seadus.

Muudatuste tulemusel võivad kohtunike täiskogul hääletamine ja valimised toimuda hääletamissedeliga, elektrooniliselt, kirjalikult või muul kohtunike täiskogu kodukorras sätestatud viisil.

Samuti nähakse muudatustega ette kohtunike täiskogu valitud omavalitsusorganite kohtunikest liikmete ametiaja pikenemine nii kauaks, kuni järgmine täiskogu määrab nende asemele uued liikmed.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

Seonduvad õigusaktid


Viited


Viited muudatustele


/otsingu_soovitused.json