Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev: 19.02.2021
Jõustub:01.03.2021
Riigi Teatajas avaldati Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus.

Seadusega täpsustatakse mesindussektori toetuse rakendamise osas mesindusaasta kohta koostatava tegevusaruande sisu ning mesindussektori toetuse saamiseks vajalikke abikõlblike kulude alusdokumente. Nähakse ette, et mesindusaasta kohta koostatud tegevusaruanne peab peale tegevuste kirjelduse sisaldama mesindusprogrammi tulemusi. 

Seaduse kohaselt hüvitatakse mesindusprogrammi täitmise abikõlblikud kulud PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le elektrooniliselt esitatud maksetaotluse ja kuludokumentide alusel. Võrreldes kehtiva korraga ei ole enam hüvitamise aluseks hindamiskomisjoni heakskiidetud tegevusaruanne. Tegevusaruande eesmärk on hinnata programmi kvalitatiivset rakendamist ning see ei ole vajalik elluviidud tegevuste abikõlblikkuse hindamiseks. Selleks piisab maksetaotlusest ja tehtud kulusid tõendavatest dokumentidest.

Samuti viiakse seadus kooskõlla Euroopa Liidu õigusega, täiendades Maaelu Arengukava meetmete loetelu kahe meetmega – põllumajanduspotentsiaali taastamise toetuse ning põllumajanduskindlustustoetusega, mille puhul ei pea enam taotlusi hindama ning hoitakse seega taotlusvoorud aastaringselt avatuna.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json