Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev: 19.02.2021
Jõustub:01.03.2021
Riigi Teatajas avaldati Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus.

Seadusega muudetakse kanepiseemnete impordilitsentsi taotlemine selgemaks. Muudatused puudutavad muuks otstarbeks kui külvamiseks, näiteks söödaks või õli pressimiseks ettenähtud kanepiseemnete litsentse. Selleks, et litsentsi omanikele oleks kehtivad nõuded edaspidi üheselt ja selgelt arusaadavad, sätestatakse kanepiseemnete kasutamise kohta dokumentide esitamise kohustus, heakskiidu kord ja kontrolli tegemine seaduses.

Seadusega nähakse ette, et enne impordilitsentsi saamist tuleb saada PRIA heakskiit, esitada PRIAle kanepiseemnete kasutamise kohta dokumendid 12 kuu jooksul ja antakse PRIAle kanepiseemnete kasutamise nõuete täitmise üle kontrolli tegemise pädevus.

Dokumentide esitamise kohustus tuleneb ELi õigusest, mille kohaselt on ka liikmesriigil kohustus importija heaks kiita ja teha kontrolli. Seega on litsentsi saamise eeltingimuseks PRIA heakskiit ja kõrvaltingimus dokumentide esitamine 12 kuu jooksul arvates litsentsi väljastamisest.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json