Toiduseaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev: 23.02.2021
Jõustub:01.04.2021
Riigi Teatajas avaldati toiduseaduse muutmise seadus.

Seaduse muudatus on tingitud vajadusest vähendada toidu käitlejate halduskoormust, kasutada võimalust kehtestada ettevõtte hoonete ja ruumide kohta paindlikumad nõuded ning võimaldada loomse toidu turustamist teatamiskohustuse alusel.

Seaduse eesmärk on muuta väikeettevõtetele kehtivad loomse toidu käitlemise hügieeninõuded paindlikumaks, et vähendada bürokraatiat ja soodustada ettevõtluse arengut. Seaduse järgi asendatakse tegevusloakohustus teatamiskohustusega. See tähendab, et edaspidi ei pea tegevusluba taotlema ettevõtted, kellelt Euroopa Liidu hügieenimäärused tegevusluba ei nõua, vaid piisab, kui nad annavad oma tegevusest teada, esitades selleks majandustegevusteate.

Toidu käitlemisega alustamine muutub lihtsamaks, kuid kehtima jäävad kõik toiduohutusega seotud nõuded.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

Seonduvad õigusaktid


Viited


Viited muudatustele


/otsingu_soovitused.json