Käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev: 23.02.2021
Jõustub:01.07.2021, osaliselt 01.01.2022
Riigi Teatajas avaldati käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seadus.

Seadusega võetakse üle ELi käibemaksudirektiivi muudatused, millega muutub liikmesriikide vahelise e-kaubanduse maksustamine ja kaob kuni 22 euro väärtusega väikesaadetiste impordile kehtestatud maksuvabastus.

Seadusega sätestatakse käibemaksuseaduses teenuse, ühendusesisese kaugmüügi ja internetipõhise kauplemiskoha kaudu kauba võõrandamise käibemaksuga maksustamise erikord, ühendusevälisest riigist imporditud kauba kaugmüügi erikord ja imporditud kauba eest käibemaksu deklareerimise ja tasumise erikord. 

Muudatusega kaotatakse kehtivad ühendusesisese kaugmüügi künnised ja ühendusesisesele kaupade kaugmüügile kehtestatakse EL ülene ühtne teises riigis maksukohustuse tekkimise künnis 10000 eurot. Samuti kaotatakse ühendusevälisest riigist imporditud väikese väärtusega kaupade (kuni 22 eurot) maksuvabastus. Lisaks nähakse ette eraldi sätted selliste isikute kohta, kes teevad kaupade kaugmüügi võimalikuks internetipõhiste kauplemiskohtade kaudu.

Kavandatava tolliseaduse muudatusega täpsustatakse õigusselguse huvides keelatud ja piirangutega seotud kaupade Eestisse sisseveo ja Eestist väljaveo nõuete täitmise kontrollimiseks vajalike andmete esitamist.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json