Vangistusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (arestimaja ülesannete üleandmine)


Uudise kuupäev: 03.03.2021
Jõustub:04.03.2021
Riigi Teatajas avaldati vangistusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (arestimaja ülesannete üleandmine).

Seaduse peamine eesmärk on luua võimalus vanglas lisaks süüdimõistetutele ja vahistatutele kinni pidada ka vastava piirkonna arestiga karistatud arestialuseid, lühiajaliselt (kuni 48 tunniks) kinni peetuid, samuti kainenema toimetatuid isikuid. Seni arestimajade poolt kasutatud hooneid vanglad üle ei võta.

Kuna Tartus ja Jõhvis tegutsevad sarnaste ülesannetega kinnipidamiskohad, siis antakse seadusega kulude säästmiseks ning asutuste põhitegevusele keskendumiseks Tartu arestimaja ülesanded üle Tartu vanglale ning Jõhvi arestimaja ülesanded Viru vanglale koos vajalike kulude üleandmisega Politsei- ja Piirivalveameti eelarvest Justiitsministeeriumi valitsemisala eelarvesse.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json