Täitemenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus


Uudise kuupäev: 22.03.2021
Jõustub:01.04.2021
Riigi Teatajas avaldati täitemenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus.

Seadusega tehakse muudatused täitemenetluse lõpetamise regulatsioonis ja sellega seonduvalt ka teistes seadustes, et lihtsustada ja täpsustada täitemenetluse lõpetamist tsiviilnõudes. Lisatud muudatustega muudetakse ka tuleohutuse seadust, et võimaldada erinevaid tuleohutusega seotud koostöövorme ehitusprojektide kvaliteedi tõstmiseks.

Kehtiva seaduse kohaselt tuleb tsiviilnõuetes aegumise tõttu täitemenetluse lõpetamiseks võlgnikul esitada maakohtule hagi sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks, kuna täitemenetluse seadustik ei võimalda kohtutäituril lõpetada täitemenetlust tsiviilnõudes aegumise kohaldamisega. Aegumistähtaeg on 10 aastat, enne 2011. aastat oli 30 aastat.

Selliste hagiavalduste massilisel esitamisel kasvab oluliselt kohtute töökoormus, mis toob kaasa menetlusaja olulise pikenemise teistes kohtumenetlustes. 

Seadusega tekib kohtutäituril võimalus tsiviilnõudes täitemenetlus täitmise aegumise korral lõpetada. Võlgnikul tekib võimalus pöörduda kohtutäituri poole ja taotleda menetluse lõpetamist.

Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json