Psühhiaatrilise abi seaduse § 3 muutmise seadus


Uudise kuupäev: 24.03.2021
Jõustub:03.04.2021
Riigi Teatajas avaldati psühhiaatrilise abi seaduse § 3 muutmise seadus.

Seadusega muudetakse psühhiaatrilise abi seaduse sätet, mis reguleerib alaealisele ning piiratud teovõimega isikule psühhiaatrilise abi andmist. Muudatuste kohaselt saavad kaalutlusvõimelised alaealised õiguse omal nõusolekul saada psühhiaatrilist ravi, mis seni polnud võimalik ilma vanemate nõusolekuta. 

Seadusega täpsustatakse piiratud teovõimega isiku õigust saada psühhiaatrilist abi sarnaselt teistele tervishoiuteenustele. Samuti sätestatakse piiratud teovõimega isiku seadusliku esindaja või isiku poolt usaldatud täisealise teovõimelise isiku kaasamise õigus ja võimalus isiku abistamisse ja toe pakkumisse, lähtudes piiratud teovõimega isiku huvist.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json