Tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev: 26.03.2021
Jõustub:05.04.2021, osaliselt 01.07.2021 ja 01.01.2022 ning osaliselt tagasiulatavalt 01.01.2021
Riigi Teatajas avaldati tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seadus.

Seadusega rakenduvad praegu kehtivad agressiivse maksuplaneerimise vastased meetmed senise siseriiklikult kehtestatud madala maksumääraga territooriumide loetelu asemel Euroopa Liidu loetellu kantud maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide suhtes. 

Samuti võimaldatakse Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi residendist füüsilisel isikul sarnaselt Eesti residendiga arvestada maksuvaba tulu jooksvalt senise aastapõhise arvestuse asemel. Täpsustatakse ka Euroopa Liidu asutuste lähetuskuludega seonduvat.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json