Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus


Uudise kuupäev: 14.04.2021
Jõustub:24.04.2021, osaliselt 30.06.2021 ja 01.01.2021
Riigi Teatajas avaldati finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus.

Seadusega viiakse Eesti õigus kooskõlla kindlustus- ja edasikindlustustegevuse direktiividega, samuti finantsinstrumentide turgude ning finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkondades.

Seaduse eesmärk on eelkõige tõhustada ja tugevdada Euroopa Liidu ülest finantsjärelevalvet, tagades kindlustuses koordineerituma tegevuse järelevalveasutuste vahel, muutes järelevalvekorda aruandlusteenuse osutajate üle ning täpsustades Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse juhtivat rolli seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json