Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev: 16.04.2021
Jõustub:17.04.2021
Riigi Teatajas avaldati põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus.

Seadusega tehakse muudatused tulenevalt käesoleva õppeaasta õppekorralduslikest erisustest, mis on põhjustatud koroonaviirusest tingitud epidemioloogilisest olukorrast. Seetõttu nähakse ette erisused tavapärastest lõpetamise tingimustest gümnaasiumi eksamite osas, antakse võimalus muuta eksamite läbiviimise aegu ning vajadusel kehtestada täiendavaid lisaeksamite aegu. Samuti sätestatakse erisused põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste hindamise korralduses 2020/2021. õppeaastaks.

Seaduse kohaselt ei ole riigieksamite, neid asendavate rahvusvaheliselt tunnustatud eksamite, gümnaasiumi koolieksami ja õpilasuurimuse või praktilise töö sooritamine käesoleval õppeaastal gümnaasiumi lõpetamise tingimusteks.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json